Om oss

Syftet med förbundet är att ta fram information om luftföroreningars förekomster och effekter och sprida denna information till både allmänhet och organisationer. Genom att medverka och finansiera det nationella nätverket för krondroppsprovtagning får förbundet viktig information om läget i länet.

Om Krondroppsprovtagningen

I slutet av 1960-talet uppmärksammades försurningsproblemet för första gången i Sverige. Fokus låg då framförallt på försurade sjöar och fiskdöd. I början av 1980-talet tillkom en ny dimension i försurningsdiskussionerna, då skogsdöd blev en het fråga. Detta föranledde starten av Krondroppsnätet 1985, vars huvudsyfte var övervakning av nedfall och markvattenkemi i skog.

Provtagningen inom krondroppsprogrammet genomförs av IVL och rapporter från  provtagningarna hittar du under mätningar/rapporter

 

Luftvårdsförbundet är en religiöst och politiskt obunden organisation och bildades 1993. Medlemmarna består av länets kommuner, offentliga organisationer och större företag.