2016

  • Förbundsstämma 9 februari

    Written by on 2016-01-13 08:24:00

    Välkomna till Luftvårdsförbundet i Västmanlands läns förbundsstämma den 9 februari 2016.

    Plats, tid och detaljer i övrigt meddelas i det närmaste.

    Stämmohandlingar kommer senast 15 dagar före mötet.