2015

 • Vårstämma 20 mars

  Written by on 2015-02-17 07:49:00

  VÄLKOMNA TILL VÄSTMANLANDS LÄNS LUFTVÅRDSFÖRBUNDS FÖRBUNDSSTÄMMA DEN 18 MARS 2015.

   Plats: Kraftvärmeverket i Västerås.

  08:30 – 09:00   Registrering och kaffe
  09:00 – 10:30   Stämmoförhandlingar
  10:30 – 11:00   Information om förbundets mätprogram
  11:00 – 12:00   Information om och rundtur på Kraftvärmeverket

  Sista dag för anmälan är den 16 mars 2015, till cj.carlbom(at)lansstyrelsen.se

  Ange:

  - Om ni vill delta i stämman (Ja/nej)

  - Om ni vill delta i rundvandringen (Ja/nej)

  Program och stämmoförhandlingar skickas ut två veckor före stämman.

  Inbjudan som pdf

   

 • Hälsoeffekter av luftföroreningar

  Written by on 2015-02-16 07:53:00

  På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL Svenska Miljöinstitutet och Yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet kvantifierat den svenska befolkningens exponering för halter i luft av kvävedioxid (NO2), PM2,5 och PM10 för år 2010.

  Befolkningens exponeringen både för partiklar (PM) och kvävedioxid (NO2) har minskat mellan 2005, då den föregående beräkningen genomfördes, och 2010. Sammanfattningsvis kan antalet förtida dödsfall uppskattas till cirka 5 500 per år på grund av exponering för luftföroreingar och de samhällsekonomiska kostnaderna (välfärdsförluster) relaterade till exponering för luftföroreningar mätt som NO2 kan värderas till mellan 7 och 25 miljarder kronor under 2010.

  Resultaten från vår studie visar att negativa hälsoeffekter relaterade till förorenad luft med höga nivåer av PM kan värderas till årliga samhällsekonomiska kostnader (välfärdsförluster) på ca 35 miljarder svenska kronor under 2010. Ungefär 6,5 av dessa 35 miljarder utgörs av produktivitetsförluster i samhället. Detta motsvarar en förlust i antalet arbets- och studiedagar motsvarande drygt 0,3 procent av den totala mängden arbets- och studiedagar under 2010.

  Läs hela rapporten

 • Krondroppsnätet 30 år!!

  Written by on 2015-11-03 08:00:00

  I slutet av 1960-talet uppmärksammades försurningsproblemet för första gången i Sverige. Fokus låg då framförallt på försurade sjöar och fiskdöd. I början av 1980-talet tillkom en ny dimension i försurningsdiskussionerna, då skogsdöd blev en het fråga. Detta föranledde starten av Krondroppsnätet 1985, vars huvudsyfte var övervakning av nedfall och markvattenkemi i skog. Krondroppsnätet har nu löpt i 30 år. Många frågor har besvarats, andra kvarstår och nya har tillkommit – Krondroppsnätet är lika viktigt nu som när det startades.

  Läs mer i jubileumsskriften Krondroppsnätet 1985-2015

 • Seminarium om miljökvalitetsnormer för utomhusluft, Naturvårdsverket

  Written by on 2015-12-21 08:19:00

  Inbjudan till seminarium om miljökvalitetsnormer för utomhusluft på Naturvårdsverket

  Tid
  23-24 februari 2016
  Plats
  Naturvårdsverket, Valhallavägen 195, Stockholm
  Tema:
  Dag 1) Introduktion till kontroll av MKN för utomhusluft
  Dag 2) Första träff inom nätverket Kontroll av MKN-luft

  Målgrupp:
  Dag 1) Du som vill få en överblick över kontroll av MKN för utomhusluft i Sverige, vilka krav som gäller och hur man kan få hjälp och råd.

  Dag 2) Du som redan har en del erfarenhet av kontroll av MKN för utomhusluft i Sverige och som kanske är med i eller vill gå med i Kontroll av MKN-luft – nätverket på Projektplatsen.se.

  Preliminärt program

  Seminariet är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat, så först till kvarn gäller.