2014

 • Förbundstämma 28 mars 2014

  Written by on 2014-03-05 07:19:00

  Välkommen till Luftvårdsförbundet i Västmanlands förbundsstämma den 28 mars 2014.

  Värd för stämman är ABB.

  Plats: Mäster Ahls gata, hus T7 i Mimerområdet Västerås

  karta_v2014

  Program

  09:00 Lena Westerholm ABB berättar om företaget och miljöprojekt som
  genomförts.
  09:30 Stämmoförhandlingar
  10:30 – 11:15 Miljöhälsorapport 2013 – om barns hälsa
  Medverkande Anne-Sophie Merritt, PhD vid Centrum för Arbets- och
  miljömedicin (CAMM) Stockholms läns landsting
  Den nationella miljöhälsorapporten framställs av Institutet för miljömedicin (IMM) vid 
  Karolinska Institutet i samverkan med Socialstyrelsen. Miljöhälsorapport 2013 är 
  inriktad mot barns miljö och hälsa och ger möjlighet att beskriva trender för olika 
  miljöfaktorer samt deras betydelse för barns hälsa.

  Stämmohandlingar

  Anmäl

  Anmäl deltagande till Anita Höglund Erikssson senast den 24 mars kl 16:00.
  E-post: anita.eriksson(a)vafabmiljo.se

 • Lavar och luft i Västmanland

  Written by on 2014-03-05 07:30:00

  Att lavfloran kan användas som indikator för luftens kvalitet är känt sedan länge. Lavar är känsliga för luftföroreningar och används ofta för att följa upp effekter av olika slags påverkan. Undersökning av lavfloran ingår inom den regionala miljöövervakningen i Västmanlands län och utfördes första gången 1995 och återinventeringar har gjorts 2001, 2007 och nu senast 2013.

  Generellt har den försämring av lavfloran i Västmanland som uppmärksammades
  vid den första uppföljningen 2001 (Malmqvist 2001) inte fortsatt. Istället noteras
  en svag förbättring genom att känsligare arter ökar och tåligare minskar.

  Lokal påverkan finns – men det har blivit bättre. Lavfloran är fortfarande lokalt påverkad av luftföroreningar och skillnaderna mellan landsbygd och tätort är relativt stor.

   

  Rapporten finns att läsa på vår rapportsida.

 • Ozonmätnätsrapport för 2013 och 2012

  Written by on 2014-03-05 07:37:00

  Ozonmätnätet i södra Sverige

  ozonmatnatet
  Rapporter för år 2013 och för 2012 finns nu att hämta under vår rapportsida. Läs mer om alla resultat och hämta data på ozonmätnätets egna hemsida – http://ozonmatnatet.ivl.se/

 • Styrelsemöte 27 januari 2015

  Written by on 2014-11-24 07:45:00

  Anmäl deltagande till CJ Carlbom senast den 26 januari 2015 kl 13:00.

  E-post: cj.carlbom(a)lansstyrelsen.se

 • Höststämma 2 december 2014

  Written by on 2014-11-24 07:46:00

  Välkommen till Västmanlands läns Luftvårdsförbunds höststämma den 2 december 2014.

  Värd för stämman är Ruukki AB.

  Plats: Ruukki, Nordanövägen 8 i Virsbo.

  Anmäl
  Anmäl deltagande till CJ Carlbom senast den 26 november kl 16:00.
  E-post: cj.carlbom(a)lansstyrelsen.se