2010

 • 2013 blir Luftens år

  Written by on 2010-10-11 14:46:00

  Över 95 procent av stadsbefolkningen utsätts för skadliga halter av marknära ozon. Det vill EU:s miljökommissionär Jan Potocnik ändra på.

  Efter skogens år kommer luftens år. Det vill i alla fall EU:s miljökommissionär Jan Potocnik som försöker att skärpa lagstiftningen på området.

  Mer än 95 procent av unionens stadsbefolkning andas regelbundet in halter av marknära ozon som ligger över rekommendationerna från Världshälsoorganisationen WTO, visar en ny rapport från European Environment Agency (EEA)

  Luftkvaliteten på kontinenten har visserligen förbättrats stadigt de senaste 20 åren – men mycket arbete återstår. Utsläppen av flera luftföroreningar har minskat men har inte resulterat i den önskad förbättringen.

  Förhoppningen är att EU år 2013 ska kunna anta en ny tematisk strategi för luftföroreningar, ett kompletterat luftkvalitetsdirektiv samt ett nytt så kallat takdirektiv.

 • Luftkvalitet i Paris

  Written by on 2010-10-11 15:00:00

  Storstäder i Europa har ofta problem med luftkvaliteten. Här ett reportage från EuroparlTV med exempel från Paris.http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=b78d2e99-a093-4cbc-a7ba-a120009239d6