Västmanlands läns Luftvårdsförbund 
   Tillsammans för en bättre luft   

Välkommen

Luftvårdsförbundet är en religiöst och politiskt obunden organisation och bildades 1993. Medlemmarna består av länets kommuner, offentliga organisationer och större företag.

Syftet med förbundet är att ta fram information om luftföroreningars förekomster och effekter och sprida denna information till både allmänhet och organisationer.

Läs mer